kurtinti

1 kur̃tinti, -ina, -ino tr. K, kurtìnti, -ìna, -ìno 1. daryti kurčią: Baisūs trenksmai kurtino mus . Šūviai kurtino ausis . Kam tu jį kur̃tini? J. Vėl ta pati kurtinanti tyla, kad nė šapas niekur nebesukribždės I.Simon. Pasigirdo kurtinamas riksmas . Kristiną jaudino kurtinantis tėvo juokas, kalba J.Dov. Pabiro kurtinami šūviai iš vienos ir antros pusės .
kur̃tinamai adv. : Lyg greta sprogęs sviedinys, kurtinamai trenkė griaustinis J.Dov. Kurtinamai ūždami išpurpė priešo lėktuvai . Muzikantai kurtinamai grojo . kur̃tinančiai adv.: Kurtinančiai dardėdami gatvės grindiniu į Šilgalius įriedėjo pirmieji tarybiniai tankai (sov.) .
2. pripildyti erdvę, aplinką stiprių garsų (apie gegutės balsą): Ir atskridus sodelin, sodą kurtinsiu LTR(Ant). Savo gailum balseliu namus kurtinsiu LTR(Ds). \ kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kurtinti — kur̃tinti vksm. Trenksmai̇̃ kur̃tino ausi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kurtinti — 2 kùrtinti, ina, ino intr., tr. raginti, judinti; reikalauti: Reikia jau kùrtint vyrai, kad važiuotų malūnan Lkm. Kai vis kùrtini, tai da padaro, ale kad pats ką ažsimanytų – tai ne Ktk. | Neduoda ramybės, kùrtina ir kùrtina pinigų (prašo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtinti — 3 kur̃tinti, ina, ino tr. penėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkurtinti — 1 apkur̃tinti tr.; SD61, R padaryti kurčią; pritrenkti: Liga jį apkur̃tino J. Tranksmas manę apkur̃tino K. Jį net apkurtino griausmingas vandens ūžimas J.Jabl. Damijonas išsižiojo, kad sprogimas ausų neapkurtintų rš. Per vainas jį armotos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkurtinti — 3 atkur̃tinti tr. atpenėti, nutukinti: Paėmiau ir atkur̃tinau dvėselyną Ds. | refl. tr.: Paršelį atsikur̃tinu Slk. kurtinti; atkurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glušinti — ×glùšinti ( yti Skr), ina, ino tr. 1. kurtinti. glùšinamai adv.: Glušinamai dundėjo užpakalyje būbnas rš. 2. mušimu ar kuo kitu atimti sąmonę, svaiginti: Kam dar tu jį glùšini, jis ir teip jau glùšas Skr. 3. vadinti glušu: Neglùšink kitų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtenti — kurtenti, ẽna, ẽno tr. kurtinti: Vykit šalin gegužę! Ko čia ana, palangėn atskridus, ausis kurtena BsPII210 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtinimas — kur̃tinimas sm. (1) K → 1 kurtinti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kusinti — 2 kùsinti, ina, ino tr. penėti, kurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukurtinti — 1 nukur̃tinti; SD220, N žr. 1 apkurtinti: Nukurtino jis manę par mušimą J. Vaiką savo nutrenkti, nukurtinti gali srš. kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.